Konference Ženy ve stavebnictví - 4.6.2020

Hlavním prostředkem naplnění jakékoli vize vedoucí ke zlepšení prostředí ve stavebnictví musí být LIDÉ. Ve stavebnictví pracuje v důležitých rolích málo žen. Získat do oboru více žen je příležitost. Tato konference má inspirovat k diskuzi, jak současnou situaci změnit v kontextu širší vize zvýšení konkurenceschopnosti stavebnictví.

Ženy jako součást VIZE 2030

Vstupné - 4900 Kč bez DPH při přihlášení do konce roku 2019

Vstupné pro partnery - 3900 Kč bez DPH při přihlášení do konce roku 2019

Součástí ceny je společenský večer s koncertem skupiny https://www.jelenmusic.cz

Sponzoři mají speciální podmínky vstupu

Registrace na conference@3c-global.com


Registrace


Nové role žen v odvětví

Diverzita: Trpělivost a důvěra jako lék na profesní pýchu a alibismus.

Úspěšné vzory: Inspirace pro sebevědomí.

Sociální odpovědnost a udržitelnost: Instinkt, intuice a porozumění.
Ženy ve vedoucích pozicích

Styl vedení: Optimismus a důraz na spolupráci a pracovní prostředí.

Marketing a komunikace: Otevřenost.

Psychologie týmu: Důraz na vztahy


Ženy a digitalizace

Inovativní myšlení: Odvaha ke změně.

Nové profese: Pečlivost a práce s informacemi. 


Ženy a legislativa

Standardizace: Důslednost a systém.

Stavebnictví bez střetu zájmů a korupce: Poctivost a cit pro spravedlnost.