Konference Ženy ve stavebnictví - 9.6.2022

Hlavním prostředkem naplnění jakékoli vize vedoucí ke zlepšení prostředí ve stavebnictví musí být LIDÉ. Ve stavebnictví pracuje v důležitých rolích málo žen. Získat do oboru více žen je příležitost. Tato konference má inspirovat k diskuzi, jak současnou situaci změnit v kontextu širší vize zvýšení konkurenceschopnosti stavebnictví.

Vstupné - 4900 Kč bez DPH 

Vstupné pro partnery - 3900 Kč bez DPH 

Součástí ceny je společenský večer s koncertem skupiny https://www.jelenmusic.cz

Sponzoři mají speciální podmínky vstupu

Registrace na conference@3c-global.com


Registrace


Role žen v odvětví

Diverzita: Trpělivost a důvěra jako lék na profesní pýchu a alibismus.

Úspěšné vzory: Inspirace pro sebevědomí.

Sociální odpovědnost a udržitelnost: Instinkt, intuice a porozumění.

Stavebnictví bez střetu zájmů a korupce: Poctivost a cit pro spravedlnost.

Genderová problematika, diverzita a inkluze.
Ženy ve vedoucích pozicích

Styl vedení: Optimismus a důraz na spolupráci a pracovní prostředí.

Marketing a komunikace: Otevřenost.

Psychologie týmu: Důraz na vztahy.


Nové příležitosti - 

digitalizace a legislativa

Inovativní myšlení: Odvaha ke změně.

Nové profese: Pečlivost a práce s informacemi.

Standardizace: Důslednost a systém.