SLUŽBY BIM

Konzultační činnosti u zakázek v BIM

Máme zkušenosti s poradenstvím při implementaci informačních systémů, zavádění nástrojů práce s BIM v přípravné (projekční), realizační (zhotovitelské) fázi i při správě výstavbových projektů. Pomáhali jsme s přípravou smluvní dokumentace a výběrem dodavatelů, kontrolou dodávek v BIM u projektů občanské vybavenosti, bytových, komerčních, retail i dopravní infrastruktury. V rámci poradenství členů našeho týmu byly úspěšně realizovány veřejné zakázky a soukromé (developerské) projekty v hodnotě nad 100mld. Kč. Podílíme se na tvorbě mezinárodních a národních metodik a standardů.


Zavedení informačních systémů pro data výstavbových projektů 

Implementace BIM v organizaci

Distribuce a archivace dat výstavbových projektů  

Příprava strategie a plánu rozvoje digitalizace v organizaci


Analýzy a poradenství

 • Analýza potřeb společnosti a agend spojených s daty z informačních modelů (BIM modelů)
 • Poradenství při výběru softwarových řešení
 • Školení osob objednatele v softwarových řešeních používaných pro práci s informačními modely
 • Zásady pro sdílení dat na projektech, návrh architektury společného datového prostředí (CDE)

Zadávací dokumentace

 • Definice požadavků zadavatele na data (datového standardu)
 • Příprava smluvních požadavků pro výstavbové projekty v BIM
 • Příprava podkladů pro zadávací řízení v BIM
 • Výběr necenových kritérii a požadavků na dodavatele
 • Asistence s výběrem dodavatele

Kontrola dodavatele

 • Kontrola dodaných dat a jejich souladu s požadavky a standardy
 • Kontrola kolizí v modelu a nedostatků projektové dokumentace
 • Řešení nedodělků a vad v informačních modelech s dodavateli a jejich vypořádání

Příprava a realizace

 • Podpora BIM koordinátora nebo správce informací během přípravy projektu i jeho realizace
 • Komplexní vyhotovení informačních modelů staveb (BIM dokumentace)
 • Vyhodnocování dat pro potřeby objednatele na základě sledování postupů výstavby