SLUŽBY FIDIC

Máme zkušenosti s poradenstvím investorům ve veřejném i soukromém sektoru, pomáháme dodavatelům při nabídkové fázi i v realizaci. Pomáhali jsme s přípravou smluvní dokumentace a výběrem dodavatelů a contract managementem při realizaci u projektů pozemních staveb, technologických dodávek i inženýrských staveb včetně dopravní infrastruktury. V rámci poradenství členů našeho týmu byly úspěšně realizovány zakázky za stovky miliard Kč. Podílíme se na tvorbě metodik a standardů.Školení

 • Školení na míru u objednatele, správce stavby, zhotovitele, kontrolních mechanismů, právníků apod.

Implementace postupů podle FIDIC v organizaci


 • Nastavení procesů projektového řízení včetně řízení změn a času
 • Tvorba vzorových dokumentů
 • Standardizace a nastavení procesů podle vzorů FIDIC u objednatele, správce zakázky a zhotovitele

Příprava zadávací dokumentace


 • Příprava kompletní smluvní dokumentace podle FIDIC
 • Žlutá kniha pro Design-Build
 • Červená kniha pro zakázku s detailní projektovou dokumentací a výkazem výměr
 • Bílá kniha pro projektanta nebo správce stavby
 • Zelená kniha pro menší stavební zakázky
 • Stříbrná kniha pro technologické zakázky
 • Zlatá kniha Design-Build-Operate
 • Smaragdová kniha pro podzemní stavby

Příprava a realizace


 • Podpora objednatele, zhotovitele nebo správce stavby během přípravy projektu i jeho realizace
 • Poradenství při tvorbě Požadavků objednatele
 • Contract Management podle FIDIC
 • Claim Management podle FIDIC
 • Řešení změn a claimů
 • Podpora při tvorbě harmonogramů

Posudky

 • Expertní posudky
 • Procesní posouzení
 • Retrospektivní časové analýzy