VYSTUPUJÍCÍ


Malin Frenning - Ředitelka infrastrukturní divize, AFRY, Švédsko

Více než 20 let vedu velké a složité organizace. Od společnosti TeliaSonera v rámci digitalizace, přes městskou radu ve Stockholmu, kde jsem pracovala jako generální ředitelka s odpovědností za rozvoj regionu hlavního města Švédska a nyní v AFRY, kde moje divize sestává z více než 6 000 odborníků v oblasti dopravní infrastruktury, nemovitostí, vody a udržitelnosti a architektury. Společně vytváříme obyvatelná města a komunity, ve kterých lidé chtějí žít, pracovat a prosperovat.

Magdaléna Dobišová - Chief Officer Ethics, D&I, Skanska Střední Evropa

Se svým filozofickým vzděláním a zkušenostmi z úspěšného podnikání v médiích nejsem v oboru, ve kterém dominují muži a technické vzdělání, typickým zástupcem. Ale možná právě proto mě práce v tomto odvětví lákala. Skanska, mezinárodní firma se švédskými kořeny ví, že různorodost ve vzdělání a zkušenostech firmu obohacuje, a umí to dobře využít. Od roku 2006 jsem ve Skanska prošla několika pozicemi a v roce 2010 realizovala jako členka týmu velké organizační změny a transformaci společnosti. Od roku 2012 do roku 2017 jsem zastávala pozici generální ředitelky a předsedkyně představenstva akciové společnosti Skanska na Slovensku, a od 2017 až po současnost se věnuji rozvoji témat Etika, Diverzita a inkluze, napříč středoevropským regionem. Jsem přesvědčena, že konkurenceschopnost firmy můžeme zvýšit jedině profesionalitou a společensky odpovědným přístupem. I ve stavebnictví. 

Veronika Zelenková - Vedoucí lomu, EUROVIA Kamenolomy, a.s., Česko

Od malička mě fascinovaly těžební stroje a šachta, na kterou jsem se denně dívala z okna. Vždy jsem si ale říkala, že je to "chlapská práce", tak jsem se vydala studovat hudbu. Má dětská záliba mě ale neopustila, naopak stále mě k sobě lákala. A tak jsem se rozhodla zkusit studium na Vysoké škole Báňské, obor Hornické inženýrství, kde jsem zjistila, co všechno mi tento obor nabízí. Ještě během studia jsem nastoupila do společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., jako mistr provozovny kamenolomu. Za několik let jsem postoupila na pozici vedoucí lomu, mám na starosti dvě provozovny, kde se těží a upravuje kamenivo pro další expedici, například pro stavby silnic a železnic v ČR. Zároveň vykonávám funkci technického dozoru při těžbě, úpravě a expedici kameniva. Sen se mi splnil. Už se nedívám jen z okna, ale jsem u toho, kde se něco děje ve skvělém dynamickém prostředí, které mě nepřestává překvapovat svou rozmanitostí.

Karmen Barsegyan - Contract manažerka, Colas CZ, a.s., Česko

V oblasti pozemního stavitelství působím již od roku 2007, kdy jsem se zapojila do činnosti ve stavební společnosti mého otce. V roce 2014 jsem opustila advokátní stav a nastoupila na pozici právníka v Ředitelství silnic a dálnic ČR. V březnu 2019 jsem přestoupila do společnosti COLAS CZ, a.s., kde od ledna 2022 pracuji na pozici vedoucí oddělení contract managementu. Zdá se mi, že všechny snahy vymezit jakési klíčové odlišnosti mezi muži a ženami ve stavebnictví (a vůbec ve všech profesních odvětvích), působí velmi rozpačitým dojmem. Ve vyspělých demokratických právních státech, jejichž hospodářství funguje na tržním principu, už dávno musí být snad každému rozumně uvažujícímu člověku zřejmé, že jakékoliv projevy kategorické diskriminace jsou likvidační v prvé řadě pro diskriminujícího. Jako žena samozřejmě chápu, že nemohu konkurovat kupř. demoličním dělníkům, jde-li o jejich hrubou fyzickou sílu (což je přece naprosto přirozené), avšak existuje nepřeberné množství jiných stavebních specializací, ve kterých je zhola nesmyslné připouštět úvahy o rozdílné míře zkušeností, dovedností a intelektuálních predispozic lidí na základě pohlaví.

Agnieszka Tarnawa - Oblastní ředitelka, Skanska Střední Evropa, Polsko

Ve Skanska pracuji více než 15 let. V současné době jsem ředitelkou oblasti a členem rozšířené správní rady ve Wrocławi. Pracovala jsem v různých rolích od marketingu, přes nabídky k projektovému řízení a business developmentu. Práce ve stavebnictví mě velmi uspokojuje a je pro mě ideálním místem pro rozvoj a seberealizaci. Je to jedna z těch profesí, ve kterých na konci uvidíte konkrétní dopad své práce ve formě dokončených projektů. Stavíme města a měníme je. Jsem ráda, že se na tom podílím! Jako člen velké organizace jsem ráda, že se moje společnost zaměřuje na udržitelný rozvoj a je jasným lídrem v oblasti bezpečnosti, etiky a environmentálních aktivit. Miluji práci s lidmi, protože mi to dává hodně síly a energie. Jako manažerce mi záleží na budování efektivních a profesionálních týmů založených na důvěře a otevřenosti. Také ráda pracuji v rozmanitém prostředí, kde každý den můžete vnímat různá hlediska a vytvářet tak nejlepší řešení. Soukromě jsem šťastná žena a matka devítileté Leny.

Katarína Chovancová - Konzultantka, Contract Management a.s., Česko

Jsem velkým fanouškem matematiky, deskriptivní geometrie, techniky a staveb všeho druhu. I proto můžu říct, že absolvování studia na ČVUT v Praze v oboru konstrukce a dopravní stavby je mým dětským splněným snem. Již v průběhu studií jsem začala pracovat na pozici projektanta dopravních staveb v menší projekční kanceláři. V rámci projektování jsem si vyzkoušela spolupráci s různými profesemi, vedení rozmanitých projektů od rekonstrukcí silnic až po výstavbu průmyslových areálů či menších developerských projektů, později jsem v roli hlavního inženýra vedla tým projektantů. Aktuálně pracuji na pozici konzultačního inženýra a své zkušenosti uplatňuji v rámci managementu a správcovství staveb. V tomto rychle se rozvíjejícím oboru stavebnictví vidím v kombinaci s digitalizací a implementací BIMu spoustu možností, jak zefektivnit a zjednodušit proces výstavby, a to od zadávání, přes projektování a povolování až po realizaci staveb. 


Leona Gergelová Šteigrová - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česko

Více než 8 let se věnuji tématu odpovědného zadávání veřejných zakázek, nejprve jako ředitelka neziskové organizace Nová ekonomika, od roku 2014 působím jako vedoucí oddělení veřejných zakázek na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde vedu i projekt Sociálně odpovědné veřejného zadávání.  Osm let pracuji na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde - mj. jako ředitelka odboru pro záležitosti EU - zastupuji Českou republiku v Evropské unii, během předsednictví ČR v Radě EU jsem předsedala Výboru pro vzdělávání Rady Evropské unie.

Marie Kunstová - Vedoucí provozní jednotky betonových technologií, STRABAG a.s., Česko

Ve společnosti STRABAG a.s. pracuji od roku 2005. Začínala jsem tu jako kalkulantka a přípravářka, dnes jsem technickou vedoucí provozní jednotky. Vzhledem k tomu, že naše provozní jednotka má specifické zaměření na betonáže CB krytů, monolitických žlabů, příkopů a svodidel, spolupracujeme s organizačními jednotkami na celém území České republiky i na Slovensku.
Můj tým se tak např. podílel na modernizaci dálnice D1, kde jsme v roce 2014 na několika modernizovaných úsecích dálnice vybetonovali skoro 70 km žlabů a příkopů.

Martina Veselá - Ředitelka pobočky, Contract Management a.s., Česko

Studovala jsem na Střední průmyslové škole stavební, pak na Technické universitě v Liberci, obor strojírenství. Během studia jsem si uvědomila, že to není cesta, kterou by se chtěla ubírat a odešla ze školy do svého prvního zaměstnání. Tam jsem se věnovala "stavařině", jak by pánové řekli, pěkně od píky. Dopravní stavby se staly mojí životní pracovní cestou, prošla jsem si pozicemi jak na straně investorské organizace, tak na straně zhotovitele. Nyní pracuji v mladé konzultační společnost a předávám své zkušenosti následovníkům. Volný čas věnuji rodině, domácímu mazlíčkovi, cestování a přátelům.

Daniela Koniasová -Specialista pro speciální zakládání, STRABAG a.s., Česko

Ve společnosti STRABAG a.s. pracuji celkem krátce, od října 2019. Byla jsem přijata, abych se spolupodílela na vybudování nové provozní jednotky, která se bude věnovat speciálnímu zakládání staveb. Za svou téměř 30 - letou praxi jsem vyzkoušela různé pozice ve stavebnictví. Pracovala jsem jako projektantka železničních staveb a sanací skalních svahů, technický dozor, a v neposlední řadě jako vedoucí oddělení pro sanace skal. 

Tereza Pavlů - stavbyvedoucí, SMP CZ, Česko

V roce 2016 jsem absolvovala ČVUT v Praze, Fakultu stavební, obor Konstrukce pozemních staveb. Následně jsem nastoupila do SMP CZ na pozici přípraváře pro podzemní stavby. Během pár měsíců jsem zjistila, že mi nestačí pracovat v kanceláři, ale baví mě přímé napojení na stavbu. Pracovala jsem na rekonstrukci stanice metra Jinonice, ale získala jsem zkušenosti i v přípravě dopravních staveb (rekonstrukce mostu v Mostě, dostavba rampy v Bílině). V současné době pracuji na realizaci rekonstrukce stanice metra Opatov, kde jsem dostala příležitost vést celý projekt jako stavbyvedoucí.

Šárka Řádová - Projektová manažerka, Contract Management a.s., Česko

Už od dětství se u mě projevuje technické založení, takže studium technického oboru bylo přirozenou volbou. V roce 2016 jsem absolvovala ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. V minulosti jsem pracovala v malém projekčním ateliéru. Dnes pracuji ve svěží konzultační společnosti, kde mám šanci podílet se na zajímavých projektech obvykle v roli poradce na straně investora. Právě kombinace projektového řízení, komunikace s lidmi a vedení týmu mě baví a naplňuje. Uplatním zde i své technické znalosti. Věřím, že svou činností pomáhám jak konkrétnímu projektu, tak českému stavebnictví jako oboru.

Linda Černá Vydrová - Specialista na tunely a geotechniku, Subterra a.s., Česko

K zaměření na podzemní stavby mě přivedl zážitek při odstřelu ze školní exkurze na stavbě Komořanského tunelu. Ražby mě uchvátily natolik, že to rozhodlo o mém dalším směřování a celém dosavadním profesním životě. Geotechniku jsem vystudovala na pražském ČVUT, kde jsem v roce 2014 ukončila doktorské studium v oboru Konstrukce a dopravní stavby s disertační prací zaměřenou na tunelovací metody. V současnosti se jako specialistka divize 1 - podzemní stavby ve společnosti Subterra mohu podílet na různých projektech od nabídky až po realizaci, ke které mám pořád nejblíž. Subterra stála v 60. letech u zrodu našeho podzemního stavitelství a razila tunely prakticky ve všech koutech Evropy. I dnes má kromě Česka projekty ve čtyřech dalších evropských zemích. Mohu zde propojit teoretické znalosti se získanými zkušenostmi, a především se stále učit a rozvíjet v oboru, který se stal mou prací i koníčkem.

Zdeňka Bílková - Stavbyvedoucí, SWIETELSKY stavební s.r.o., Česko

Pro společnost SWIETELSKY stavební pracuji od roku 2008. V roce 2009 jsem dokončila studia na ČVUT v Praze, obor Konstrukce a dopravní stavby. ČVUT jsem na začátku studií brala jako mezistupeň, chtěla jsem přestoupit na Vysokou školu do Českých Budějovic - obor Ekonomie. Nakonec jsem zůstala, stavařina mě začala bavit a nepřestává dodnes. Za svou kariéru jsem si prošla u stavby vším, od kalkulací přes přípravy podkladů a dokladů staveb, prací mistra a nakonec i vedením staveb. Také jsem si postupně stihla odskočit se dvěma dětmi na mateřskou a po ní jsem se vždy ke své profesi vrátila, protože mě stále velmi baví a naplňuje. Nejvíc asi tou pestrostí. Pořád se učím, posouvám, hledám nové cesty, vytvářím nové hodnoty. A to, co fungovalo na jedné stavbě, nemusí platit na druhé. Jsou to silné výzvy a je krásné je zdolávat.

Klára Šemberková- stavbyvedoucí, Metrostav Infrastructure a.s., Česko

Ještě ke konci svého gymnazijního studia jsem vůbec neměla jasnou představu o svém budoucím povolání. Pro studium na stavební fakultě VUT v Brně jsem se tak rozhodla hlavně proto, že mě celý život obklopovala stavařina, a právě toto řemeslo mi bylo díky mé rodině blízké. Již po prvním ročníku na vysoké škole jsem v roce 2013 dostala příležitost pracovat na projektu dálniční mimoúrovňové křižovatky E4/E20 ve Stockholmu na pozici asistentka stavbyvedoucích. Tehdy mi silniční stavitelství a pocit, že vám společné dílo roste doslova pod rukama, přirostlo definitivně k srdci a zrodilo se mé profesní odhodlání vypracovat se na pozici stavbyvedoucí. Je pravdou, že jako žena jsem měla v tomto směru složitější začátky, Ale za mé rozhodnutí jsem opravdu ráda. Dnes už totiž ve své roli ženy v oboru stavebnictví problém rozhodně nevidím. Společnou cestu jsem našla s firmou Metrostav Infrastructure a.s., kde pracuji dodnes. Za tu dobu jsem si prošla velkými projekty jako např. výstavba D3 Bošilec - Ševětín nebo D11 Hradec Králové - Smiřice, momentálně mám na starosti kompletní část úseku výstavby D35 Časy - Ostrov v délce 3,5 km.

Ivana Kaiserová - Oblastní ředitelka pro region Polsko, Metrostav Infrastructure a.s.

Po ukončení právnické fakulty Univerzity Karlovy jsem nastoupila do společnosti Metrostav a.s. jako podnikový právník. Po necelých třech letech jsem se dostala do Polska, kde jsem se ocitla přímo ve středu dění - na stavbě. Oproti původnímu posuzování problémů "z kanceláře" jsem tak dostala příležitost nahlížet na stavební projekty z jiného úhlu. Z pozice vedoucí právního útvaru jsem se postupně přesouvala ke claim managementu, strategickému řízení až k současné pozici oblastní ředitelky. V Polském regionu pracuji již téměř deset let, v současnosti již v barvách společnosti Metrostav Infrastructure a.s. Své původní zaměření nevidím jako limitaci práce ve stavebnictví, naopak, úspěšné vedení projektu dle mého názoru vyžaduje komplexní mezioborovou spolupráci.

Andrea Švingalová - Projektová manažerka, Proconom Software

V oblasti stavebnictví na pozici Projektového manažera působím krátce, avšak s ohledem na můj intenzivní zájem o tuto oblast a předchozí zkušenosti na manažerské pozici, jsem rychle získala potřebnou orientaci v oboru. Mohu zde využít přednosti kladené ženám, tj. pečlivost, schopnost soustředit se na více věcí najednou, schopnost sebekontroly, což je předpokladem k dotažení projektů do zdárného konce. Žádné jiné předchozí zaměstnání mne tolik nenaplňovalo. Vnímám svou pozici z hlediska profesního růstu jako perspektivní a mám za to, že pro ženy ve stavebnictví je mnoho možností k rozvoji. Ve svém volném čase se velmi ráda věnuji sportovním aktivitám. A jak to tak u sportu bývá - důležitá je výdrž, "tah na branku" a tým lidí, kteří vás při výkonu obklopují, ve stavebnictví to vnímám obdobně.  

Markéta Sedláčková - specialista stavební výroby, OHLA ŽS, a.s. 


Již od dětství jsem tíhla ke stavebnictví a to především díky mé rodině. V roce 2013 jsem vystudovala inženýrské studium VUT v Brně obor pozemní stavitelství. Ihned po studiu jsem nastoupila na pozici projektanta pozemních staveb v projekční kanceláři s dlouholetou tradicí. Zde jsem se v krátkém časovém úseku dostala k velmi zajímavým projekčním zakázkám bytových a hotelových komplexů. Tato práce mě velmi bavila, ale stále více jsem tíhla k samotné realizaci staveb a tak jsem v roce 2018 nastoupila do OHLA ŽS, a.s. U firmy jsem začínala jako přípravář staveb a vypracovala jsem se na současnou pozici specialista stavební výroby, kdy mou každodenní náplní je výběr a koordinace dodavatelů v rámci jednotlivých zakázek s vedením stavby, spolupráce s objednatelem při řešení rozpočtových, smluvních a legislativních procesů. Mezi nejzajímavější realizované projekty na kterých jsem se podílela jsou například: stavba Kulturního domu v Lanškrouně, Novostavba pavilonu interní kliniky Šternberk, která byla realizovaná systémem BIM v pasivním standartu a realizace prodloužení tramvajové trati II. etapa v Olomouci.