SPEAKŘI


Karmen Barsegyan - Contract manažerka, Colas, Česko

Karmen působí v oblasti pozemního stavitelství od roku 2007, kdy se začíná intenzivně angažovat ve stavební společnosti svého otce. V roce 2014 opouští advokátní stav a nastupuje na pozici právníka v Ředitelství silnic a dálnic ČR, jímž je až do roku 2019. V březnu téhož roku přestupuje do společnosti COLAS CZ, a.s., kde se ujímá pozice contract manažera. Karmen hovoří plynule česky, anglicky, rusky, bulharsky a arménsky, dorozumí se též francouzsky a španělsky. Je vdaná a má 4 letého syna Marka.

Anastázie Jegorová - Projektová manažerka, Proconom/Contract Management, Česko

Absolvovala práva na Univerzitě Karlově a diplomacii na Vysoké škole ekonomické. Během studia se specializovala na mezinárodní právo soukromé a stavební smluvní právo, zkušenosti už při studiích sbírala v Německu a ve Švýcarsku. V dětství bylo jejím snem pracovat po vzoru prarodičů v kosmonautice, postupně ji ale uchvátilo stavebnictví, dynamický obor, který denně ovlivňuje život každého z nás. V současné době se zaměřuje na mezinárodní stavební smluvní standardy, metodiky, projektové řízení staveb a na digitalizaci stavebnictví. Svou kreativitu nechává vyplouvat na povrch také prostřednictvím vlastní zodpovědné módní značky PlanetA.

Viera Sobolová - Vedoucí investičního odboru, NDS, Slovensko

Celý svůj pracovní život se věnuji tématům, která souvisí s výstavbou dálniční infrastruktury a pořád mě to baví. Pracovala jsem jako projektant a dnes vedu investiční odbor v Národní dálniční společnosti.

Leona Gergelová Šteigrová - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česko

Leona se již více než 8 let věnuje tématu odpovědného zadávání veřejných zakázek, nejprve jako ředitelka neziskové organizace Nová ekonomika, od roku 2014 působí jako vedoucí oddělení veřejných zakázek na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde vede i projekt Sociálně odpovědné veřejného zadávání.  Osm let pracovala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde - mj. jako ředitelka odboru pro záležitosti EU - zastupovala Českou republiku v Evropské unii, během předsednictví ČR v Radě EU předsedala Výboru pro vzdělávání Rady Evropské unie.

Veronika Sojková - Přípravář obchodně-technického úseku, nákupčí direkce, Česko

V roce 2017 jsem absolvovala Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor projektový management a inženýring.  V červnu 2018 jsem se od pozemního stavitelství přesunula k stavitelství dopravnímu, kdy jsem byla zaměstnána u společnosti STRABAG a.s. Mojí hlavní pracovní náplní je příprava nabídek veřejných zakázek do výběrových řízení, organizace výběrových řízení na subdodavatele stavebních prací, vyhodnocování kvality a cenové úrovně nabídek subdodavatelů a jiné. Podílela jsem se na přípravě nabídek např. těchto vyhraných soutěží: "Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác - Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a" v úseku "OL1" a "D35 Opatovice - Časy". Momentálně spolupracuji na přípravě nabídky projektu PPP dálnice D4.


Nikola Holubcová - Projektová manažerka, Contract management, Česko 

Nikola vede tým konzultantů a právníků a na stavebnictví ji nejvíc baví dynamičnost oboru a rozvoj jednotlivých lidí v něm, na čemž se sama snaží podílet. Do budoucna by české stavebnictví chtěla pomáhat dostat na světovou úroveň. Zároveň se sama snaží, aby právníci měli ve stavebnictví své místo a působili pro stavbu, ne naopak. 

Jana Račková - Hlavní inženýr stavby, NDS, Slovensko

Ráda hledám řešení a odměnou je pohled na dokončenou stavbu dálnice. Pracovala jsem jako stavbyvedoucí a dnes řídím projekty přípravy v Národní dálniční společnosti. 

Martina Veselá - Ředitelka pobočky, Contract Management, Česko

Studovala jsem na Střední průmyslové škole stavební, pak na Technické universitě v Liberci, obor strojírenství. Během studia jsem si uvědomila, že to není cesta, kterou by se chtěla ubírat a odešla ze školy do svého prvního zaměstnání. Tam jsem se věnovala "stavařině", jak by pánové řekli, pěkně od píky. Dopravní stavby se staly mojí životní pracovní cestou, prošla jsem si pozicemi jak na straně investorské organizace, tak na straně zhotovitele. Nyní pracuji v mladé konzultační společnost a předávám své zkušenosti následovníkům. Volný čas věnuji rodině, domácímu mazlíčkovi, cestování a přátelům.

Daniela Koniasová -Specialista pro speciální zakládání, Česko

Ve společnosti STRABAG a.s. pracuji celkem krátce, od října 2019. Byla jsem přijata, abych se spolupodílela na vybudování nové provozní jednotky, která se bude věnovat speciálnímu zakládání staveb. Za svou téměř 30 - letou praxi jsem vyzkoušela různé pozice ve stavebnictví. Pracovala jsem jako projektantka železničních staveb a sanací skalních svahů, technický dozor, a v neposlední řadě jako vedoucí oddělení pro sanace skal.