VYSTUPUJÍCÍ


Malin Frenning - Ředitelka infrastrukturní divize, AFRY, Švédsko

Více než 20 let vedu velké a složité organizace. Od společnosti TeliaSonera v rámci digitalizace, přes městskou radu ve Stockholmu, kde jsem pracovala jako generální ředitelka s odpovědností za rozvoj regionu hlavního města Švédska a nyní v AFRY, kde moje divize sestává z více než 6 000 odborníků v oblasti dopravní infrastruktury, nemovitostí, vody a udržitelnosti a architektury. Společně vytváříme obyvatelná města a komunity, ve kterých lidé chtějí žít, pracovat a prosperovat.

Magdaléna Dobišová - Chief Officer Ethics, D&I, Skanska Střední Evropa

Se svým filozofickým vzděláním a zkušenostmi z úspěšného podnikání v médiích nejsem v oboru, ve kterém dominují muži a technické vzdělání, typickým zástupcem. Ale možná právě proto mě práce v tomto odvětví lákala. Skanska, mezinárodní firma se švédskými kořeny ví, že různorodost ve vzdělání a zkušenostech firmu obohacuje, a umí to dobře využít. Od roku 2006 jsem ve Skanska prošla několika pozicemi a v roce 2010 realizovala jako členka týmu velké organizační změny a transformaci společnosti. Od roku 2012 do roku 2017 jsem zastávala pozici generální ředitelky a předsedkyně představenstva akciové společnosti Skanska na Slovensku, a od 2017 až po současnost se věnuji rozvoji témat Etika, Diverzita a inkluze, napříč středoevropským regionem. Jsem přesvědčena, že konkurenceschopnost firmy můžeme zvýšit jedině profesionalitou a společensky odpovědným přístupem. I ve stavebnictví. 

Veronika Zelenková - Vedoucí lomu, EUROVIA Kamenolomy, a.s., Česko

Od malička mě fascinovaly těžební stroje a šachta, na kterou jsem se denně dívala z okna. Vždy jsem si ale říkala, že je to "chlapská práce", tak jsem se vydala studovat hudbu. Má dětská záliba mě ale neopustila, naopak stále mě k sobě lákala. A tak jsem se rozhodla zkusit studium na Vysoké škole Báňské, obor Hornické inženýrství, kde jsem zjistila, co všechno mi tento obor nabízí. Ještě během studia jsem nastoupila do společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., jako mistr provozovny kamenolomu. Za několik let jsem postoupila na pozici vedoucí lomu, mám na starosti dvě provozovny, kde se těží a upravuje kamenivo pro další expedici, například pro stavby silnic a železnic v ČR. Zároveň vykonávám funkci technického dozoru při těžbě, úpravě a expedici kameniva. Sen se mi splnil. Už se nedívám jen z okna, ale jsem u toho, kde se něco děje ve skvělém dynamickém prostředí, které mě nepřestává překvapovat svou rozmanitostí.

Karmen Barsegyan - Contract manažerka, Colas CZ, a.s., Česko

V oblasti pozemního stavitelství jsem působila od roku 2007, kdy jsem se zapojila do činnosti ve stavební společnosti mého otce. V roce 2014 jsem opustila advokátní stav a nastoupila na pozici právníka v Ředitelství silnic a dálnic ČR. V březnu 2019 jsem přestupila do společnosti COLAS CZ, a.s., kde pracuji na pozici contract manažera. Hovořím plynule česky, anglicky, rusky, bulharsky a arménsky, dorozumím se též francouzsky a španělsky. Jsem vdaná a mám 4 letého syna Marka.

Agnieszka Tarnawa - Oblastní ředitelka, Skanska Střední Evropa, Polsko

Ve Skanska pracuji více než 15 let. V současné době jsem ředitelkou oblasti a členem rozšířené správní rady ve Wrocławi. Pracovala jsem v různých rolích od marketingu, přes nabídky k projektovému řízení a business developmentu. Práce ve stavebnictví mě velmi uspokojuje a je pro mě ideálním místem pro rozvoj a seberealizaci. Je to jedna z těch profesí, ve kterých na konci uvidíte konkrétní dopad své práce ve formě dokončených projektů. Stavíme města a měníme je. Jsem ráda, že se na tom podílím! Jako člen velké organizace jsem ráda, že se moje společnost zaměřuje na udržitelný rozvoj a je jasným lídrem v oblasti bezpečnosti, etiky a environmentálních aktivit. Miluji práci s lidmi, protože mi to dává hodně síly a energie. Jako manažer mi záleží na budování efektivních a profesionálních týmů založených na důvěře a otevřenosti. Také ráda pracuji v rozmanitém prostředí, kde každý den můžete vnímat různá hlediska a vytvářet tak nejlepší řešení. Soukromě jsem šťastná žena a matka devítileté Leny.

Veronika Sojková - Přípravář obchodně-technického úseku, STRABAG a.s., Česko

V roce 2017 jsem absolvovala Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor projektový management a inženýring. V červnu 2018 jsem se od pozemního stavitelství přesunula k stavitelství dopravnímu, kdy jsem byla zaměstnána u společnosti STRABAG a.s. Mojí hlavní pracovní náplní je příprava nabídek veřejných zakázek do výběrových řízení, organizace výběrových řízení na subdodavatele stavebních prací, vyhodnocování kvality a cenové úrovně nabídek subdodavatelů a jiné. Podílela jsem se na přípravě nabídek např. těchto vyhraných soutěží: "Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác - Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a" v úseku "OL1" a "D35 Opatovice - Časy". Momentálně spolupracuji na přípravě nabídky projektu PPP dálnice D4.

Anastázie Jegorová - Specialistka, CCConsulting s.r.o., Česko

Absolvovala jsem práva na Univerzitě Karlově a diplomacii na Vysoké škole ekonomické. Během studia jsem se specializovala na mezinárodní právo soukromé a stavební smluvní právo, zkušenosti už při studiích jsem sbírala v Německu a ve Švýcarsku. V dětství bylo mým snem pracovat po vzoru prarodičů v kosmonautice, postupně mě uchvátilo stavebnictví, dynamický obor, který denně ovlivňuje život každého z nás. V současné době se zaměřuji na mezinárodní stavební smluvní standardy, metodiky, projektové řízení staveb a na digitalizaci stavebnictví. Svou kreativitu nechávám vyplouvat na povrch také prostřednictvím vlastní zodpovědné módní značky PlanetA.

Zuzana Urbancová - Vedoucí úseku výstavby dálnic středočeská D3, D11, Ředitelství silnic a dálnic, Česko


Můj první kontakt s oborem dopravního stavitelství nastal v 2005, kdy jsem nastoupila na Státní fond dopravní infrastruktury a oslovil mě na tolik, že jsem v roce 2009 nastoupila jako investiční referent na Krajský úřad Středočeského kraje, kde měla na starosti přípravu a realizaci krajských dopravních investic na komunikacích II. a III. třídy, včetně zajištění jejich financování z fondů EU a SFDI. Od roku 2013 jsem pak vedla oddělení pozemních komunikací, v jehož gesci byla především příprava a realizace výstavba a rekonstrukce silnic II. a III. tříd. V roce 2017 jsem nastoupila na Ředitelství silnic a dálnic jako vedoucí úseku výstavby. S mým týmem aktuálně budujeme nové dálniční úseky dálnice D11 od Hradce Králové do Jaroměře a připravujeme dálniční úseky D3 na území Středočeského kraje v úseku Praha - Nová Hospoda a další významné stavby na dálniční síti.
Co víc si může člověk ve své profesní kariéře přát, než chodit do práce s úsměvem, dělat práci, která ho baví a s lidmi, které má rád.

Viera Sobolová - Vedoucí investičního odboru, NDS, Slovensko

Celý svůj pracovní život se věnuji tématům, která souvisí s výstavbou dálniční infrastruktury a pořád mě to baví. Pracovala jsem jako projektant a dnes vedu investiční odbor v Národní dálniční společnosti.

Tereza Bojanovová - Vedoucí oddělení správy datových skladů, Proconom a.s., Česko

Od roku 2018 pracuji jako vedoucí oddělení správy datových skladů ve společnosti Proconom software, s.r.o. Digitalizace a modernizace českého stavebnictví je nedílnou součástí mé práce. Prostřednictvím firmy Proconom, se spolupodílím na vývoji BIMu a analýzách připravenosti českého i světového trhu na digitalizaci. Budoucnost vidím v optimalizaci procesů, řízení projektů a transparentnosti. Digitalizace je jedním z nástrojů, díky kterým lze tohoto cíle dosáhnout.


Leona Gergelová Šteigrová - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česko

Více než 8 let se věnuji tématu odpovědného zadávání veřejných zakázek, nejprve jako ředitelka neziskové organizace Nová ekonomika, od roku 2014 působím jako vedoucí oddělení veřejných zakázek na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde vedu i projekt Sociálně odpovědné veřejného zadávání.  Osm let pracuji na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde - mj. jako ředitelka odboru pro záležitosti EU - zastupuji Českou republiku v Evropské unii, během předsednictví ČR v Radě EU jsem předsedala Výboru pro vzdělávání Rady Evropské unie.


Nikola Holubcová - Projektová manažerka, Contract management a.s., Česko 

Vedu tým konzultantů a právníků a na stavebnictví mě nejvíc baví dynamičnost oboru a rozvoj jednotlivých lidí v něm, na čemž se sama snažím podílet. Do budoucna bych českému stavebnictví chtěla pomáhat dostat na světovou úroveň. Zároveň se sama snažím, aby právníci měli ve stavebnictví své místo a působili pro stavbu, ne naopak. 

Alena Heinišová - Ředitelka odboru projektování staveb, Správa železnic, státní organizace, Česko


Jako čerstvá absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze jsem v roce 2001 nastoupila na odbor investiční společnosti České dráhy, s. o. Železnici jsem od té doby zůstala věrná. Od roku 2008 pracuji na generálním ředitelství Správy železnic, na úseku modernizace dráhy a věnuji se přípravě investičních železničních staveb. Příprava dopravních projektů trvá několik let a nalezení optimálního řešení, které je technicky realizovatelné, územně projednatelné a zároveň financovatelné z veřejných prostředků, vyžaduje odbornost, trpělivost a ochotu přijímat kompromisy. Každý projekt je jiný, posouvá mě dál a nabytá zkušenost je nenahraditelná.

Jana Račková - Hlavní inženýr stavby, NDS, Slovensko

Ráda hledám řešení a odměnou je pohled na dokončenou stavbu dálnice. Pracovala jsem jako stavbyvedoucí a dnes řídím projekty přípravy v Národní dálniční společnosti. 

Eliška Hrdličková - stavbyvedoucí, OHL ŽS, a.s., Divize M - Morava

I přesto, že jsem v roce 2011 absolvovala VUT v Brně, Fakultu stavební, obor Realizace staveb, rozhodla jsem dále pokračovat ve studiu na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně a současně nastoupit do OHL ŽS, a.s. na pozici technika stavební výroby. Už od samého počátku jsem si šla za svým a nesmířila se s faktem, že bych měla zůstat sedět v pohodlí kanceláře. Zapojení do přímé realizace staveb bylo pozvolnější, a tak jsem si prošla pozicemi přípraváře stavby, technika systému řízení až po stavbyvedoucí. Moje práce vždy zahrnovala, a občas stále zahrnuje, kombinaci všech uvedených pozic. Zkušenosti s realizací projektů jsem získala především při stavbě objektu pro Akademii věd v Brně, při realizaci druhé etapy ICRC (FN u sv. Anny v Brně), výstavbě kanalizace a ČOV Ligary nebo sanaci Vranovské přehrady. Od roku 2018 pracuji jako stavbyvedoucí na projektu SIMU (Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity) v Brně. Na této pozici je pro mě nejúžasnější ten pocit a vědomí, že můžu být u toho, když vzniká něco trvalého a vidím za sebou výsledky hotového díla, které doslova povstalo z bláta. Nemluvě o faktu, že se tento stavební koloběh opakuje stále dokola.

Marie Kunstová - Vedoucí provozní jednotky betonových technologií, STRABAG a.s., Česko

Ve společnosti STRABAG a.s. pracuji od roku 2005. Začínala jsem tu jako kalkulantka a přípravářka, dnes jsem technickou vedoucí provozní jednotky. Vzhledem k tomu, že naše provozní jednotka má specifické zaměření na betonáže CB krytů, monolitických žlabů, příkopů a svodidel, spolupracujeme s organizačními jednotkami na celém území České republiky i na Slovensku.
Můj tým se tak např. podílel na modernizaci dálnice D1, kde jsme v roce 2014 na několika modernizovaných úsecích dálnice vybetonovali skoro 70 km žlabů a příkopů.

Martina Veselá - Ředitelka pobočky, Contract Management a.s., Česko

Studovala jsem na Střední průmyslové škole stavební, pak na Technické universitě v Liberci, obor strojírenství. Během studia jsem si uvědomila, že to není cesta, kterou by se chtěla ubírat a odešla ze školy do svého prvního zaměstnání. Tam jsem se věnovala "stavařině", jak by pánové řekli, pěkně od píky. Dopravní stavby se staly mojí životní pracovní cestou, prošla jsem si pozicemi jak na straně investorské organizace, tak na straně zhotovitele. Nyní pracuji v mladé konzultační společnost a předávám své zkušenosti následovníkům. Volný čas věnuji rodině, domácímu mazlíčkovi, cestování a přátelům.

Daniela Koniasová -Specialista pro speciální zakládání, STRABAG a.s., Česko

Ve společnosti STRABAG a.s. pracuji celkem krátce, od října 2019. Byla jsem přijata, abych se spolupodílela na vybudování nové provozní jednotky, která se bude věnovat speciálnímu zakládání staveb. Za svou téměř 30 - letou praxi jsem vyzkoušela různé pozice ve stavebnictví. Pracovala jsem jako projektantka železničních staveb a sanací skalních svahů, technický dozor, a v neposlední řadě jako vedoucí oddělení pro sanace skal. 

Tereza Černohubá - stavbyvedoucí, SMP CZ, Česko

V roce 2016 jsem absolvovala ČVUT v Praze, Fakultu stavební, obor Konstrukce pozemních staveb. Následně jsem nastoupila do SMP CZ na pozici přípraváře pro podzemní stavby. Během pár měsíců jsem zjistila, že mi nestačí pracovat v kanceláři, ale baví mě přímé napojení na stavbu. Pracovala jsem na rekonstrukci stanice metra Jinonice, ale získala jsem zkušenosti i v přípravě dopravních staveb (rekonstrukce mostu v Mostě, dostavba rampy v Bílině). V současné době pracuji na realizaci rekonstrukce stanice metra Opatov, kde jsem dostala příležitost vést celý projekt jako stavbyvedoucí.

Šárka Řádová - Projektová manažerka, Contract Management a.s., Česko

Už od dětství se u mě projevuje technické založení, takže studium technického oboru bylo přirozenou volbou. V roce 2016 jsem absolvovala ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. V minulosti jsem pracovala v malém projekčním ateliéru. Dnes pracuji ve svěží konzultační společnosti, kde mám šanci podílet se na zajímavých projektech obvykle v roli poradce na straně investora. Právě kombinace projektového řízení, komunikace s lidmi a vedení týmu mě baví a naplňuje. Uplatním zde i své technické znalosti. Věřím, že svou činností pomáhám jak konkrétnímu projektu, tak českému stavebnictví jako oboru.