Připravujeme konferenci Respekt k lidem - bude opět skvělá! Koná se 15.6.2023.  Máte-li zájem o partnerství nebo registraci - piště na office@3C-global.com.
Připravujeme konferenci Respekt k lidem - bude opět skvělá! Koná se 15.6.2023. Máte-li zájem o partnerství nebo registraci - piště na office@3C-global.com.

VYSTUPUJÍCÍ

Magdaléna Dobišová (Head of Communication, Skanska Central Europe): "Se svým filozofickým vzděláním a zkušenostmi z úspěšného podnikání v médiích nejsem v oboru, ve kterém dominují muži a technické vzdělání, typickým zástupcem. Ale možná právě proto mě práce v tomto odvětví lákala. Skanska, mezinárodní firma se švédskými kořeny ví, že různorodost ve vzdělání a zkušenostech firmu obohacuje, a umí to dobře využít. Od roku 2006 jsem ve Skanska prošla několika pozicemi a v roce 2010 realizovala jako členka týmu velké organizační změny a transformaci společnosti. Od roku 2012 do roku 2017 jsem zastávala pozici generální ředitelky a předsedkyně představenstva akciové společnosti Skanska na Slovensku, a od 2017 až po současnost se věnuji rozvoji témat komunikace, etiky, diverzity a inkluze napříč středoevropským regionem. Jsem přesvědčena, že konkurenceschopnost firmy můžeme zvýšit jedině profesionalitou a společensky odpovědným přístupem. I ve stavebnictví." 

Karin Bílková (HR Manager Strabag):  "Svou dosavadní profesní kariéru jsem spojila s oborem stavebnictví. Už proto, že stavebnictví tvoří hodnoty , které nejsou pomíjivé, pomáhají zlepšovat náš život a stále se vyvíjí. A proto se snažím získávat pro tento obor lidí, kteří budou spolutvůrci hodnot, udržitelněji zlepšovat naše životní prostory Jednoduše, za vším hledej člověka... Strabag jako firma otevřených příležitostí s inovativními přístupy podporuje ženy v tomto oboru a snaží se je získávat i proto , aby se zbořil mýtus , že stavebnictví je převážně pro muže. Jsem vděčná za to, že mohu být při tom."

Jim Perry is a member of the District of Columbia Bar and has a bachelor's degree in civil engineering. Based in Paris since 1988, Jim works mainly as an arbitrator and dispute board member, but also as counsel, specializing in the construction industry. Jim has served on numerous dispute boards and ICC, CEPANI, ADCCAC, DIAC and ad hocArbitration Tribunals including in Central Europe, Central Asia, Africa, SE Asia, Australasia, Panama, Peru, Guatemala and the Middle East and has experience with dam construction, bridges, port terminals and other marine construction, tunnels and roads, water management, hydro and thermal power plants, oil and gas, rail, and the built environment. Jim is member of the FIDIC President's list of dispute board adjudicators and a past-president of the Dispute Resolution Board Foundation (DRBF), (2019-2020).

Robert Aloys Werth holds a Diploma (DiplArb) in International Commercial Arbitration of the Chartered Institute of Arbitrators (FCIArb), is Dipl.-Ing.for Civil Engineering and Construction, is appointed on the FIDIC President's List of Approved Dispute Adjudicators (FCA) and has worked and practiced with the International Construction and Legal Industry for about three decades. In the first part of his professional career, he was principal engineer and in company management responsibility for large infrastructure projects before he became a full-time Dispute Resolution Practitioner. Since then he, serves as Arbitrator, Adjudicator or Dispute Board Member on International Contracts, occasionally as Expert. Robert is publicly appointed and sworn as Expert (öbuv) for construction price determination and settlement in structural and civil engineering, FIDIC conditions appointed by the Essen Chamber of Commerce and Industry. He is a FIDIC certified Trainer (FCT), principal author of the new FIDIC Green Book 2ndEdition and chair of Task Group 19. Robert is chairman of the supervisory board of University of Stuttgart, Institute of Construction Management, for the Master course ´Practice and Law´(MBE). 

Joost Merema BBE LL.M. is a partner with PRO6 managers, an international construction management bureau specialized in multi-disciplinary projects and early contract involvement. Joost expects to finish his PhD research on cooperation models within the European Public Procurement Law framework Q1 2023. He is a specialist in public procurement and construction contract law, and international speaker on topics as Design & Build, public procurement and project management. PRO6 managers work for high level clients like the city of Amsterdam, the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy and Port of Rotterdam. By implementing team management techniques derived from Holacracy™, PRO6 managers aims to improve both effectiveness and team member satisfaction. Joost is also member of the FIDIC Inclusion and Diversity Council, actively supporting representation and inclusion from more diverse groups in the Consulting Engineering sector.

Michal Jurka (president Skanska Centra Europe): "U Skanska jsem celý svůj profesní život. Od prvních zkušeností na projektech inženýrského stavitelství přes různé role v obchodu, controllingu a managementu až po současné vedení všech stavebních aktivit Skanska ve střední Evropě jsem pořád hlavně člověkem, manželem a tátou. A právě rovnováha těchto rolí je něco, čím s naší ve Skandinávii ukotvenou firmou souzním naprosto přirozeně: Kromě měřitelných výsledků jsou pro nás mě samotného stejně důležití i lidé a hodnoty. Jsem taky dlouholetý hráč házené a i když jsem si vrcholovou formu užil už velmi dávno, stále si rád s "veterány" zahraju a stále mě to baví. A, jak říkal Nelson Mandela, neprohrávám. Buď vyhraju, nebo se poučím."

Leona Gergelová Šteigrová je od srpna 2022 náměstkyní sekce bydlení, výstavby a veřejného investování na Ministerstvu pro místní rozvoj. Dříve působila Na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde jako zástupkyně ředitele odboru veřejných zakázek a právní podpory vedla projekty zaměřené na rozvoj odpovědného/strategického veřejného zadávání v ČR. Od roku 2021 je i členkou Rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek. Vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně, ve své doktorandské práci se specializovala na téma europeizace. V oblasti veřejných zakázek absolvovala evropský program "Public Procurement Excellence" na Vídeňské univerzitě a rakouském BBG. Osm let pracovala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde mj. jako ředitelka odboru pro záležitosti EU zastupovala Českou republiku v Evropské unii a předsedala Výboru pro vzdělávání Rady EU.

Václav Větrovský se konzultačnímu inženýrství v rámci své profesní dráhy věnuje od roku 2011. Od roku 2016 vede společnost Contract management, a.s., která se zabývá projektovým managementem a konzultačním inženýrstvím na velkých projektech, a to jak v dopravním, tak v pozemním stavitelství. V praxi poznal a neustále se přesvědčuje o tom, že základem každého úspěšného projektu jsou korektní, férové, vřelé a transparentní vztahy, respekt mezi jednotlivými účastníky realizace projektu. Od roku 2023 Václav povede skupinu Liftrock, která zahrnuje šest firem zabývající se konzultačním inženýrstvím a digitalizací v dopravních, pozemních a důlních stavbách v Čechách a na Slovensku. 

Tomáš Hajič je absolventem Stavební fakulty ČVUT, kde vystudoval obor Ekonomika a řízení. Od roku 1998 je jeho profesní cesta spojená se stavebnictvím. Nejprve působil ve společnosti Dálniční stavby Praha, která se později stala součástí koncernu STRABAG, pro nějž pracuje dosud. Ve společnosti STRABAG aktuálně zastává pozici vedoucího odštěpného závodu Praha. Ačkoliv je stavebnictví stále považováno spíše za mužský obor, je Tomáš Hajič přesvědčený o tom, že stereotypy ohledně uplatnění žen v technických oborech již v 21. století nemají co dělat. Genderová diverzita je podle jeho zkušeností pro firmy rozhodně přínosem. Při obsazování pracovních pozic by se měly zvažovat pouze odborné kompetence a zkušenosti a nikoliv to, zda se o práci uchází muž nebo žena. Za ideální Tomáš Hajič považuje, pokud je v týmu zastoupen mužský i ženský pohled. Není zastáncem pevných kvót, ale spíše individuálního přístupu k sestavení týmu tak, aby každý našel pro své schopnosti optimální uplatnění. Na tentýž problém se totiž ženy a muži umí podívat různými způsoby, což ve výsledku znamená i kreativnější způsob jejich řešení. 

Adam Gromnica je absolventem oborů Právo a Historie. V rámci Ministerstva práce a sociálních věcí je zapojen do projektu Odpovědný přístup k veřejným nákupům - Strategické zadávání veřejných zakázek. V roce 2020 se účastnil technického jednání MOP na téma dosahování důstojných pracovních podmínek v globálních dodavatelských řetězcích. Rovněž se v rámci projektu institutu EIGE Supporting gender equality in the economy through gender-responsive public procurement podílel na výzkumu, který měl za cíl zmapovat aplikaci genderových aspektů při zadávání veřejných zakázek v zemích EU.

Andrea Chao is a partner at the international law firm Bird & Bird in Amsterdam, where she focusses on advising employers & contractors on the construction and procurement of complex projects. Andrea is also chair of FIDIC Task Group 17, which is tasked by the FIDIC Contracts Committee to prepare a collaborative contract as a new addition to the FIDIC suite of contracts. She has co-drafted the Dutch collaborative early contractor involvement model contract DG2020, which was launched in English at a PIANC event on ECI in October 2022.

Educated as an Economist and Constructional Engineer, Jaap de Koning has 25 year experience in procurement, contracting and projectmanagement in the infrastructure and construction industry. He is a partner at Witteveen+Bos and leads the group Contracting and Procurement. Jaap de Koning is chair of the Internal Market Committee, in EFCA, Brussels. He focuses on projects with specific elements, like the ambition in innovation and relational contracts, like building construction team. His added value lies in his ability to apply his theoretical knowledge and practical experience in real projects. He is able to translate the principles and often legal aspects in normal language so that the client and his team members understand the issues. He is co-author of the Dutch collaborative early contractor involvement model contract DG2020.

REGISTRACE - VSTUPNÉ: 4900 Kč bez DPH