VIZE 2030

Každý rozumně smýšlející člověk pracující ve stavebnictví by měl ctít společnou odvětvovou vizi. Vize dává naději, že máme společný pozitivní směr, pomáhá formulovat dlouhodobý smysl práce a spojuje lidi ve stavebnictví. 

V Česku nebyla ovšem žádná taková vize formulována.

Proto vzniká tento návrh VIZE 2030 pro stavební odvětví:

  • Stavebnictví jako atraktivní odvětví soustředěné na bezpečné prostředí pro lidi, kteří v něm pracují.
  • Stavebnictví konkurenceschopné ostatním odvětvím lokálně a konkurenceschopné i v mezinárodním měřítku.
  • Stavebnictví jednotné, s dobrou pověstí, ctící zásady udržitelnosti.

Pojdťe hledat dílčí cíle a prostředky naplnění této vize pro čtyři klíčové oblasti:

1. Lidé

Bez chytrých a schopných lidí bude stavebnictví stále otloukánkem. Chceme dostat do stavebnictví šikovné a chytré lidi a chceme zlepšit prostředí, ve kterém pracují.

2. Legislativa a standardy

Když se budou dodržovat jasně definovaná férová pravidla, lidem se pak bude věřit, budou mít větší důvěru navzájem, a budou věřit více i sami sobě. Budou hrdí na svojí práci, vrátí se jim profesní čest, zlepší se kultura prostředí. Je nutné tvořit kulturu odpovědnosti a profesní cti. Chceme, aby ve stavebnictví byl pořádek a bezpečné standardizované pracovní prostředí

3. Odvětvový marketing a vztahy s okolím

Marketingový obraz je dnes alternativní realita. Chceme, aby stavebnictví bylo vnímáno pozitivně.

4. Digitalizace

Digitalizace je nevyhnutelná. Jde o evoluční krok. Chceme, aby digitalizace sloužila stavebnictví, ne naopak.