HODNOCENÍ EKONOMICKÉ VÝHODNOSTI NABÍDEK 

Máme zkušenosti s poradenstvím investorům při zpracovávání zadávacích podmínek i podporou dodavatelům při tvorbě nabídek s prvky hodnocení ekonomické výhodnosti. Pomáhali jsme s přípravou smluvní dokumentace a výběrem dodavatelů a také kontrolou nabídek u projektů pozemních staveb, technologických dodávek i inženýrských staveb včetně dopravní infrastrukrury. V rámci poradenství členů našeho týmu byly úspěšně zadány zakázky za miliardy Kč. Podílíme se na tvorbě metodik a standardů.


Zpracování zadávacích podmínek


 • Koordinace přípravy technických podmínek
 • Doporučení a nastavení vhodného modelu hodnocení nabídek včetně hodnotících kritérií a jejich vah
 • Doporučení a nastavení požadavků kvalifikace

Přezkum nabídek 


 • Metodické vedení činnosti hodnotící komise
 • Zpracování návrhu protokolů/zápisů o průběhu přezkumu, hodnocení nabídek, posouzení kvalifikace

Předběžná tržní konzultace
Setkání s dodavateli


 • Příprava a provedení předběžných tržních konzultací v písemné, prezenční či kombinované podobě
 • Příprava a provedení setkání s dodavateli (tzv. meet the buyer) před i po skončení zadávacího řízení
 • Vypořádání dotazů dodavatelů (v rámci všech fází)

Zpracování obchodních podmínek


 • Analýza potřeb zadavatele
 • Doporučení vhodných standardizovaných smluvních vzorů
 • Příprava Zvláštních podmínek