EXPERTNÍ CENTRUM

PRO SPOLUPRÁCI
VE STAVEBNICTVÍ

  • Stavíme na expertní spolupráci v oboru 
  • Tvoříme lidské a znalostní kapacity
  • Inovujeme prostředí


AKTUALITY VIZ SEKCE KONFERENCE


PŘEDSTAVUJEME NAŠE EXPERTY

Spoléháme se na ty nejlepší

Lukáš Klee

Smluvní vztahy

Expert na smluvní vztahy v mezinárodních výstavbových projektech, vyučuje na VUT Brno a Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Autor publikace "International Construction Contract Law".

Josef Žák

BIM

Expert na BIM a software ve výstavbových projektech. V současné době je vedoucím oddělení ve Skanska a přednáší předměty věnující se BIM na Fakultě stavební, ČVUT v Praze.

Vladimír Malina

Projektování a projektové řízení

Stavební inženýr s dlouholetou praxí ze zahraničních projektů. V současné době pracuje jako vedoucí oddělení v BAM International a věnuje se digitálním technologiím ve výstavbě. 

Roman Novotný

Hodnocení ekonomické výhodnosti

Specialista na výběr dodavatelů pomocí hodnocení ekonomické výhodnosti, certifikovaný na Best Value Procurement. Pracuje na Masarykově univerzitě v Brně a spolupracuje s VUT Brno. Je zakládajícím členem spolku 4E. 

Jana Zikmundová

Hodnocení ekonomické výhodnosti

Specialista na výběr dodavatelů pomocí hodnocení ekonomické výhodnosti, certifikovaný na Best Value Procurement. Pracuje na Masarykově univerzitě v Brně. Je zakládajícím členem spolku 4E.

Petr Jelínek

Hodnocení ekonomické výhodnosti

Specialista na výběr dodavatelů pomocí hodnocení ekonomické výhodnosti, certifikovaný na Best Value Procurement. Pracuje na VUT v Brně. Je zakládajícím členem spolku 4E.


JAK POMÁHÁME

Přehled našich služeb

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

CONTRACT MANAGEMENT

Příprava a organizace zakázek, časové a nákladové řízení, řešení změn.

BUILDING INFORMATION MANAGEMENT

Použití informačních modelů ve společném datovém prostředí. Vývoj software.

HODNOCENÍ EKONOMICKÉ VÝHODNOSTI

Výběr dodavatelů na základě jejich kvality.

ZNALECKÉ POSUDKY

Expertní činnost.

ŘEŠENÍ SPORŮ

Adjudikace a mediace.