EXPERTNÍ CENTRUM

PRO SPOLUPRÁCI
VE STAVEBNICTVÍ

  • Stavíme na expertní spolupráci v oboru 
  • Tvoříme lidské a znalostní kapacity
  • Inovujeme prostředíPŘEDSTAVUJEME NAŠE EXPERTY

Spoléháme se na ty nejlepší

Lukáš Klee

Smluvní vztahy

Expert na smluvní vztahy v mezinárodních výstavbových projektech, vyučuje na VUT Brno a Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Autor publikace "International Construction Contract Law".

Vladimír Malina

Projektování a projektové řízení

Stavební inženýr s dlouholetou praxí ze zahraničních projektů na Středním východě, v Severní a Jižní Americe a Spojeném království. Věnuje se digitálním technologiím ve výstavbě. 

Jana Zikmundová

Hodnocení ekonomické výhodnosti

Specialista na výběr dodavatelů pomocí hodnocení ekonomické výhodnosti, certifikovaný na Best Value Procurement. Pracuje na Masarykově univerzitě v Brně. Je zakládajícím členem spolku 4E.

Roman Novotný

Hodnocení ekonomické výhodnosti

Specialista na výběr dodavatelů pomocí hodnocení ekonomické výhodnosti, certifikovaný na Best Value Procurement. Je zakládajícím členem a jednatelem spolku 4E. 

Petr Jelínek

Hodnocení ekonomické výhodnosti

Specialista na výběr dodavatelů pomocí hodnocení ekonomické výhodnosti, certifikovaný na Best Value Procurement. Pracuje na VUT v Brně. Je zakládajícím členem spolku 4E.

Josef Žák

BIM

Expert na BIM a software ve výstavbových projektech. V současné době je vedoucím oddělení ve Skanska a přednáší předměty věnující se BIM na Fakultě stavební, ČVUT v Praze.

Anastázie Jegorova

Smluvní vztahy

Právnička, specializuje se na smluvní vztahy v mezinárodních výstavbových projektech. Poskytuje konzultační služby rovněž v ruském a německém jazyce.

Tomáš Opelka

Projektové řízení a contract management

Konzultant, specializuje se na projektové řízení a contract management. Zejména pak na problematiku časového plánování a variací u výstavbových projektů založených na smluvních podmínkách FIDIC.


JAK POMÁHÁME

Přehled našich služeb

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

CONTRACT MANAGEMENT

Příprava a organizace zakázek, časové a nákladové řízení, řešení změn.

BUILDING INFORMATION MANAGEMENT

Použití informačních modelů ve společném datovém prostředí. Vývoj software.

HODNOCENÍ EKONOMICKÉ VÝHODNOSTI

Výběr dodavatelů na základě jejich kvality.

ZNALECKÉ POSUDKY

Expertní činnost.

ŘEŠENÍ SPORŮ

Adjudikace a mediace.