SPONSORS AND PARTNERS

Main sponsors

Proconom Software 

Pragoprojekt

Contract management

Sponsors

Skanska

Kruták & Partners

Strabag a.s.

VHK Partners

Colas

Main Partner

Czech Association of Consulting Engineers

Partners

Technical University Berlin 

Czech Export Bank

Ministry of Industry and Trade

Ministry of Labour and Social Affairs

Czech Agency for Standardization

Czech Road Society

Ministry of Transport

Changjiang Institute of Survey

Ministry of Justice

Czech Technical University Prague

Lithuanian Railways

Netracon Technologies

Polish Association of Consulting Engineers

Ghana Consulting Engineers Association

Dispute Resolution Board Foundation

European Fed. of Engineering Consultancy Associations

Association for Foreign Investment

Czech Society for Building Law 

Association for Public Contracts

Technical University Brno

International Chamber of Commerce

Slovak Association of Consulting Engineers

Air Navigation Services of the Czech Republic

Socially Responsible Public Procurement

Czech State Fund for Transport Infrastructure

Czech Railway Infrastructure Administration

Czech Road and Motorway Directorate

Directorate of Waterways of the Czech Republic 

Association for Road Construction

Slovak National Motorways 

Česká komora inženýrů 

Český svaz stavebních inženýrů

Cyprus Association of Civil Engineers

Město Třinec

Technická univerzita Ostrava

Asociace podnikatelů v geomatice

Georgian Association of Consulting Engineers 

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Asociace konzultačních inženýrů Uzbekistánu

Association of consulting engineers Tanzani

Media

Wolters Kluwer 

Building Industry Journal

Právní Prostor