СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ

Главные спонсоры

Proconom Software s.r.o 

Pragoprojekt a.s.

Contract management, a.s

Спонсоры

Skanska a.s

Kruták &Partners

Strabag a.s.

VHK Partners

Colas CZ

Главный партнер

Česká asociace konzultačních inženýrů

Партнеры

Technická univerzita v Berlíně

Česká exportní banka

Asociace pro veřejné zakázky

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Česká agentura pro standardizaci

Ministerstvo dopravy ČR 

Česká silniční společnost

Vysoké učení technické v Brně

Ministerstvo spravedlnosti

Řízení letového provozu ČR

Litevské železnice

Netracon Technologies

Polská asociace konzultačních inženýrů

Asociace konzultačních inženýrů Ghany

Dispute Resolution Board Foundation

Evropská federace konzultační inženýrů 

Asociace pro zahraniční investice

Česká společnost pro stavební právo

Národná diaľničná společnost SR. a.s

Sdružení pro výstavbu silnic

Národní výbor Mezinárodní obchodní komory

Slovenská asociace konzultačních inženýrů

České vysoké učení technické v Praze 

Sociálně odpovědné veřejné zadávání

Státní fond dopravní infrastruktury

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Správa železniční dopravní cesty

Changjiangský institut pro plánování a projektování

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Česká komora inženýrů 

Ředitelství vodních cest ČR 

Český svaz stavebních inženýrů

Cyprus Association of Civil Engineers

Město Třinec

Technická univerzita Ostrava

Asociace podniatelů v geomatice

Georgian Association of Consulting Engineers 

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Association of consulting engineers Tanzani

Asociace konzultačních inženýrů Uzbekistánu

Медиа

Wolters Kluwer

Časopis stavebnictví

Právní prostor