SLUŽBY BIM

Konzultační činnosti při zadávání zakázek v BIM

Zavedení informačních systémů pro práci s daty výstavbových projektů

Implementace BIM v organizaci

Distribuce a archivace dat v rámci výstavbových projektů

Příprava strategie a plánu rozvoje digitalizace projektů v organizaci

Analýzy a poradenství

 • Analýza potřeb společnosti a agend spojených s daty z informačních modelů (BIM modelů)
 • Poradenství při výběru softwarových řešení
 • Školení osob objednatele v softwarových řešeních používaných pro práci s informačními modely
 • Zásady pro sdílení dat na projektech, návrh architektury společného datového prostředí (CDE)

Zadávací dokumentace

 • Definice požadavků zadavatele na data (datového standardu)
 • Příprava smluvních požadavků pro výstavbových projekty v BIM 
 • Příprava podkladů pro zadávací řízení v BIM
 • Výběr necenových kritérii a požadavků na dodavatele
 • Asistence s výběrem dodavatele

Kontrola dodavatele

 • Kontrola dodaných dat a jejich souladu s požadavky a standardy
 • Kontrola kolizí v modelu a nedostatků projektové dokumentace
 • Řešení nedodělků a vad v informačních modelech s dodavateli a jejich vypořádání